Personel

Yadiger İLHAN
VHKİ

GÖREVLERİ

      1-Kendisine verilen işleri temiz ve düzenli bir şekilde yapmak, yazışmaları zamanında yaparak dosyalanmasını sağlamak.
2-Kendisine ait günlü evrakları takip etmek. Bir sonraki güne iş bırakmamak.
3-MEB Milli Eğitim Yönetmeliğinin 6. ve 7. maddelerinde belirtilen hizmet birimlerinden aşağıdakilere ait iş ve işlemleri yapmak.
   a) Personel hizmetleri (Özlük-Atama)
   b) Teftiş-Rehberlik-soruşturma hizmetleri.
   c) Okul Öncesi Eğitim bölümü
   d) Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler bölümü
   e) Gelen evrakları kayıt yapmak. Evrakları postaya hazırlamak ve posta zimmet defterini    düzenli bir şekilde tutulmasını sağlamak
   f) Demirbaş eşya sayımı ve komisyon üyesi olarak gereken çalışmaları yapmak
   g) Sağlık İşleri Bölümü (Hastane-Eczane ödemeleri ve tüm öğrenci sağlık işleri)
   h) Büroda görevli diğer personellerin izinli ya da raporlu olması halinde onlara ait görevleri yürütmek.
   i) İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Şube Müdürlerinin Kanun ve yönetmeliklere uygun olarak vereceği diğer görevleri yapmak.


 

 

Turan GEYİK
VHKİ

GÖREVLERİ

      1-Kendisine verilen işleri temiz ve düzenli bir şekilde yapmak ve dosyalanmasını sağlamak.
2- İşlerini aynı gün yaparak bir sonraki güne iş bırakmamak.
3-MEB Milli Eğitim Yönetmeliğinin 6. ve 7. maddelerinde belirtilen hizmet birimlerinden aşağıdakilere ait iş ve işlemleri yapmak.
   a)-Muhasebe işleri
   b)-Müdürlüğümüze bağlı personelin maaş, ek ders, seminer yolluğu gibi tüm özlük haklarının takibinin yapılması
   c)-Ödenek ve tahakkukla ilgili iş ve işlemleri yürütmek ödemelerin takibi ve istemelerinin   zamanında yapılması
   d)-Bilgisayar ve sınav hizmetleri
   e)-İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Şube Müdürlerinin Kanun ve Yönetmeliklere uygun olarak vereceği diğer görevleri yapmak.

 

 

Pergin AKPINAR
VHKİ

GÖREVLERİ

     1- Kendisine verilen işleri temiz ve düzenli bir şekilde yapmak, yazışmaları zamanında yaparak dosyalanmasını sağlamak.
2- Kendisine ait günlü evrakları takip etmek. Bir sonraki güne iş bırakmamak
3-MEB Milli Eğitim Yönetmeliğinin 6. ve 7. maddelerinde belirtilen hizmet birimlerinden aşağıdakilere ait iş ve işlemleri yapmak.
   a) Kültür Bölümü.
   b) Eğitim-öğretim ve öğrenci işleri bölümü.
   c) Program geliştirme bölümü.
   d) Hizmetçi eğitim bölümü.
   e) Özel Öğretim Kurumları bölümü.
   f) Özel Eğitim ve Rehberlik bölümü.
   g) Okuliçi-Beden Eğitimi Spor bölümü.
   h) Yaygın Eğitim Bölümü.
   i) Basın ve Halkla İlişkiler bölümü
   j) İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Şube Müdürlerinin Kanun ve     yönetmeliklere uygun olarak   vereceği diğer görevleri yapmak.
   k) Büroda görevli diğer personellerin izinli ya da raporlu olması halinde onlara ait görevleri yürütmek.

 

 

 

Nuray ÇELEBİ
Hizmetli

GÖREVLERİ

  a) Hizmet binasının günlük temizliğini yapmak, haftalık genel temizliğini yapmak, yangın ihtimaline karşı gerekli önlemleri almak. Daire Müdürü, Şube Müdürü ve büro şefinin bilgisi dışında mesai saatleri haricinde hizmet binasına hiç kimseyi almamak
  b) Fotokopi yapılacak evrakların fotokopisiniz yapıp, evrakların okullara dağıtımını yapmak.
  c) Müdür, Şube Müdürleri, Büro Şefi ve memurların çağrı ziline cevap vermek.
  d) Müdür, Şube Müdürleri, Büro Şefi ve memurların vereceği diğer görevleri yapmak
  f)İlçe içerisinde daireler arası zimmetli evrak dağıtımı yapmak.
  g) Evrakları postaya vermek ve posta zimmet defterini düzenli bir şekilde tutmak

 

 

 

 

Hüdavent AKPINAR
VHKİ

GÖREVLERİ

1-Kendisine verilen işleri temiz ve düzenli bir şekilde yapmak, yazışmaları zamanında yaparak dosyalanmasını sağlamak
2- Kendisine ait günlü evrakları takip etmek. Bir sonraki güne iş bırakmamak
3-M.E. B,  Milli Eğitim Yönetmeliğinin 6. ve 7. maddelerinde belirtilen hizmet birimlerinden aşağıdakilere ait iş ve işlemleri yapmak.
  a) İhale iş-işlemlerini yürütüp takibini yapmak. İhalenin zamanında ve düzgün bir şekilde yapılabilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak.
  b) Burslar ve Yurtlar bölümü
  c) Eğitim Araçları-Arşiv ve donatım bölümü.
  d) Çıraklık ve Meslek Teknik Eğitim bölümü.
  e) İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Şube Müdürlerinin Kanun ve Yönetmeliklere uygun olarak vereceği diğer görevleri yapmak.
  f) Büroda görevli diğer personellerin izinli ya da raporlu olması halinde onlara ait görevleri yürütmek.

 

 

 

Yaşar DOĞAN
Hizmetli

GÖREVLERİ

      a) Hizmet binasının günlük temizliğini yapmak, Haftalık genel temizliğini yapmak, yangın ihtimaline karşı gerekli önlemleri almak. Daire müdürü, Şube Müdürleri ve büro Şef’inin bilgisi dışında mesai saatleri haricinde hizmet binasına hiç kimseyi almamak.
b) Müdür, Şube Müdürleri büro Şef’i ve memurların çağrı ziline cevap vermek.
c) Müdür, Şube Müdürleri büro Şef’i ve memurların vereceği diğer görevleri yapmak
d) İlçe içerisinde daireler arası zimmetli evrak dağıtımı yapmak.
e) Kaymakamlık binasının önünü temiz tutmak.

 

 

Yılmaz ÖZTÜRK
Hizmetli

GÖREVLERİ

      a) Hizmet binasının günlük temizliğini yapmak, Haftalık genel temizliğini yapmak, yangın ihtimaline karşı gerekli önlemleri almak. Daire Müdürü, Şube Müdürleri ve Büro Şef’inin bilgisi dışında mesai saatleri haricinde hizmet binasına hiç kimseyi almamak.
b) Fotokopi yapılacak evrakları fotokopi yapmak.
c) Fotokopi yapılmış evrakların okullarına dağıtımını yapmak.
d) Evrakları postaya vermek ve posta zimmet defterini düzenli bir şekilde tutmak.
Müdür ve Şube Müdürlerinin büro Şef’i ve memurların vereceği diğer görevleri yapmak.

 

 

İlçe Milli Eğitim Müdürü Şube Müdürleri Personel